uitgelichte projecten

Ik Heb wit Mee

Berend Jak

Berend Jak onderzoekt op allerlei aspecten zijn relatie tot maatschappelijke problemen, als op een operatietafel nieuwsgierig kijkend naar alles wat zich in hem afspeelt en verder onderzocht kan worden. Ik Heb wit Mee is een performance over een zoektocht naar hoe jezelf te positioneren als wit persoon in de huidige tijd. De performance bestaat uit een interdisciplinaire mix van muziek, gesproken tekst, beeld en beweging. Berend Jak bevraagt het normaal om zo het abnormaal te kunnen laten ademen.

Los

Myrte van der Molen

Los is een filmisch experiment waar met enkel improvisatie, lichaamstaal en objecten een uitweg uit sociale conventies wordt gezocht. Leidt dit tot meer verbinding of vervreemden mensen juist van elkaar?

Estrangement

BetweenTwoHands

Kunstenaarsduo BetweenTwoHands onderzoekt waardoor de hedendaagse mens van zichzelf, de ander en de omgeving vervreemd. Tegelijkertijd doen ze praktijkonderzoek naar het vervaardigen van automata en hoe deze enerzijds vervreemding kunnen verbeelden en anderzijds verbinding kunnen bewerkstelligen.

Laser Voices

Mariah Blue

De voorstelling Laser Voices is een alternatief telecommunicatienetwerk gebaseerd op eenvoudige en toegankelijke technologische experimenten die iedereen zelf kan maken.

Tina in Sexbierum

Tina Farifteh

Tina in Sexbierum is een multimedia project over ontworteling, ontheemding en onthechting, over assimilatie en verlies, en over het verlangen om een thuis te hebben.

De Goudboom

Michelle Sweegers

In het midden van de ruimte staat een mysterieus en groot sprookjesboek. Wat zou er achter elke pagina verborgen zitten? Laten we er samen achter komen in de familievoorstelling: De Goudboom! Een interactieve voorstelling waarin (live)muziek en verhaal worden samengebracht tot één geheel.

Green Bog Lady

Jasper Griepink

Interdisciplinair kunstenaar Jasper Griepink ontving een bijdrage voor zijn project The Green Bog Lady: een hedendaags, levendig, speels en genderqueer moeraspersonage. Een speculatieve godin van de marge; het niet erkende; het slijmerige, het natte; het ondergrondse; de transformatie. Een hybride tussen videokunst, livemuziek en een sculpturale scenografie.

Shoulder to Shoulder

Ratri Notosudirdjo

Shoulder to Shoulder is een bewegings- en geluidsperformance over de lichaamstaal in moderne werkomstandigheden. De performance onderzoekt de onwillekeurige acties van ons lichaam als taal en creëert via de performance als geheel een surrealistisch landschap en een herinterpretatie van de werkplek.”

Tijdens haar deelname aan de Wunderplatz X Skills residency, dook Ratri in een onderzoek naar verschillende fysiologische geluiden die intern (door ingewanden, tanden, organen, hypertensie, ademhaling) en extern (door vallen, friemelen, zwaaien, krabben) worden geproduceerd. De toestand waarin ze het lichaam observeerde was in de context van het burn-out syndroom: Een aandoening die veel mensen treft die werken in deze kapitalistisch gedreven maatschappij. De performance in WORM was de eerste uitkomst van het experiment dat Ratri en mede-performers presenteerden. In de performance worden de geluiden gechoreografeerd en begeleid door poëtische bewegingen en theatrale monologen. De visuele thema’s werpen een spookachtige schaduw op de acteurs in de werkruimte.

Microcosm

Murat Ali Cengiz

Microcosm is een project over het creëren van performance-installaties in gebouwen met belangrijk erfgoed. Het project wil artistieke voorstellingen in deze ruimtes introduceren door unieke tijdelijke podia te bouwen met behulp van duurzame, niet-invasieve materialen.”

Portraits of my holocene holiday

Charlotte Gillain en Zak Lennard

Portraits of my holocene holiday is een prikkelend en interdisciplinair onderzoek over menselijke intimiteit ten tijden van milieuverval. Volg verschillende personages in een wereld waar het normale gecatastrofeerd wordt en het catastrofale een normaliteit is geworden.”

Royalty meets the panic of memories

Mugisha Frank en Michael Rhebergen

“Met een interdisciplinaire en transmediale voorstelling over intergenerationeel trauma – Royalty meets The Panic of Memories – bewegen Mugisha Frank en Michael Rhebergen langs de sporen van de pijnlijke geschiedenis van Rwanda en verschillende persoonlijke ervaringen. Een ontdekkingstocht van zowel Michael, als de jongeren die hij gesproken heeft en het zeer indringende en persoonlijke verhaal van Frank. In een samensmelting van muziek, dans, spoken word, fotografie en video wordt de bezoeker meegenomen in een verhaal over hoe trauma’s doorgegeven worden aan volgende generaties en hoe daar aandacht aan gegeven kan worden.”