film

Filmmakers kunnen bij Amarte doorlopend een ontwikkelbijdrage (schrijfgeld) of een projectbijdrage aanvragen. Hieronder staat waarvoor deze bijdrages bedoeld zijn en wat je in je aanvraag moet beschrijven. Kijk ook even hier, want als bonus kun je bovenop een financiële bijdrage, extra professionele ondersteuning van een expert krijgen.

 

Ontwikkelbijdrage / schrijfgeld (max. €1.650)

Schrijvers / regisseurs / (creatief) producenten kunnen een ontwikkelbijdrage aanvragen voor het ontwikkelen van speelfilms, documentaires en animatiefilms. Bij een aanvraag voor een ontwikkelbijdrage is het van belang om jezelf als maker voor te stellen. Je hebt misschien nog geen concreet filmplan, maar het is wel goed om ons te laten weten waar je in deze periode aan gaat werken.

Projectbijdrage (max. €5.500)

Het is ook mogelijk om een aanvraag te doen voor de realisatie van een korte film, documentaire of animatiefilm. Je kunt een projectbijdrage aanvragen van maximaal €5.500. Let op: het budget van Amarte is niet toereikend om een substantiële bijdrage te leveren aan lange films.

Amarte is er hoofdzakelijk voor de hierboven genoemde filmplannen. Maar we laten ons natuurlijk graag verrassen! Heb je een ander idee dat volgens jou ook binnen de categorie film past, dan ben je welkom om een aanvraag in te dienen.

Bijlages

Als je een aanvraag doet voor een ontwikkelbijdrage bestaat je aanvraag tenminste uit:
 • Een ingevuld aanvraagformulier
 • Filmplan van 1 tot 2 pagina’s, met daarin een beschrijving van het verhaal en de visie van de maker
 • Begroting en dekkingsplan van de ontwikkelperiode
 • Links naar relevant eerder werk
Voor een projectbijdrage bestaat je aanvraag tenminste uit:

 • Een ingevuld aanvraagformulier
 • Een filmplan van 5 tot 10 pagina’s, met daarin een synopsis, logline, moodboard en de visie van de maker. Je kunt eventueel ook een script meesturen.
 • Begroting en dekkingsplan
 • Links naar relevant eerder werk
 • Planning

Richtlijnen

 • De aanvrager is professioneel maker in de discipline film, theater, muziek, beeldende kunst of literatuur, of een combinatie van deze disciplines.
 • Amarte ondersteunt graag direct de ontwikkeling van de maker. Culturele organisaties kunnen daarom uitsluitend een aanvraag indienen in samenwerking met- en op initiatief van een kunstenaar/maker voor de ontwikkeling van één artistiek project.
 • Amarte is er in het bijzonder voor makers die nog net buiten de boot vallen bij de reguliere cultuurfondsen. Projecten waarbij het dekkingsplan grote aanvragen bij andere fondsen behelst maken daarom minder kans.
 • Amarte is er voor makers die een nieuwe richting willen inslaan en daar een steuntje bij kunnen gebruiken.
 • Amarte ontvangt graag aanvragen voor kleinschalige projecten met een maximale totaalbegroting van €50.000.
 • De aanvraag is voor een project of ontwikkelingsperiode met een begin en een einde.
 • Amarte stapt graag al aan het begin van het maakproces in: projecten die al vergevorderd zijn maken daarom minder kans.
 • Amarte ondersteunt geen studieprojecten en/of studiebeurzen. Amarte ondersteunt enkel lessen of cursussen als deze ingebed zijn in het project of de ontwikkelperiode waarvoor wordt aangevraagd.
 • Amarte ondersteunt geen projecten die geheel educatief van karakter zijn.
 • Amarte geeft geen bijdrage voor materiaalkosten, tenzij deze direct voortkomen uit het project waarvoor wordt aangevraagd.
 • Amarte geeft geen bijdrage voor organisatiekosten.
 • Amarte ondersteunt enkel podcasts wanneer er sprake is van een narratief (documentaire of fictie).
 • Amarte ondersteunt geen videoclips of dansprojecten. Een filmmaker die een aanvraag wil doen voor een muziekfilm kan aanvragen binnen de discipline film.

Beoordeling

De belangrijkste punten waarop de adviescommissie je aanvraag beoordeelt zijn:

 • Makersdrang. Waarom is het voor jou van belang om dit project te ontwikkelen? Waarom is het van belang dat je project gemaakt/gezien wordt?
 • Talentontwikkeling
 • Artistieke kwaliteit
 • Financiële en praktische haalbaarheid

Je aanvraag wordt beoordeeld door de adviescommissie Film. Mocht je aanvraag toch niet helemaal in dit hokje passen, dan zorgen wij ervoor dat deze ook door de adviescommissie(s) van de andere disciplines gelezen wordt.


direct een aanvraag doen