Nieuwsbalk (EN)

aanvragen

Leuk dat je een aanvraag wil doen bij het Amarte Fonds. Hieronder lees je meer over het algemene aanvraagproces en de overkoepelende richtlijnen. De richtlijnen verschillen per discipline. Kijk dus ook goed naar de pagina van je eigen discipline voordat je begint met je aanvraag.

Een aanvraag doen

1. Klik op: Aanvragen om in de online aanvraagomgeving te komen. Hier klik je op registreren en vul je je emailadres in. Je krijgt een wachtwoord toegestuurd. Met je emailadres en je wachtwoord kun je vervolgens inloggen.

2. Je start een nieuwe aanvraag door op het plusje te klikken. Dit formulier vormt de basis van je aanvraag. Vul het zo compleet mogelijk in en upload extra documenten om je aanvraag te onderbouwen, bijvoorbeeld een projectplan, portfolio en een begroting. Je kunt je aanvraag tussentijds opslaan om er later verder in te werken.

3. Als je je aanvraag hebt gecontroleerd, klik je op verzenden. Je ontvangt direct een ontvangstbevestiging.

4. Je aanvraag wordt beoordeeld door de project manager. Als je aanvraag aan alle formele criteria voldoet ontvang je een mail met je referentienummer.

5. De adviescommissie neemt je aanvraag in behandeling. Houd je mailbox in de gaten. Soms heeft de adviescommissie nog wat meer informatie nodig om je aanvraag te beoordelen. In dat geval zal de project manager je mailen.

6. Na ongeveer 6 weken kun je het besluit in je mailbox verwachten.

 

Richtlijnen

Amarte fungeert graag als springplank voor makers en kunstenaars die innovatieve projecten willen ontwikkelen en hun kunstpraktijk willen verdiepen.

Amarte legt de focus op het kunstenaarschap van vernieuwende makers en ondersteunt daarom bij voorkeur kleinschalige projecten waarbij de maker een stap maakt in zijn of haar ontwikkeling als kunstenaar. Kunstenaars hebben ruimte en tijd nodig voor experiment, onderzoek en ontwikkeling. Daarom ondersteunt Amarte projecten van jonge en ervaren makers die willen experimenteren, juist wanneer de uitkomst nog onzeker is.

Hieronder noemen we een aantal richtlijnen die we hanteren bij het beoordelen van de aanvragen.

  • De aanvrager is professioneel maker in de discipline film, theater, muziek of beeldende kunst, of een combinatie van deze disciplines.
  • Het project of de ontwikkelingsperiode heeft een begin en een einde.
  • Amarte ondersteunt graag direct de ontwikkeling van de maker. Culturele organisaties kunnen daarom uitsluitend een aanvraag indienen in samenwerking met een kunstenaar/maker.
  • Amarte ondersteunt geen studieprojecten, studiebeurzen of organisatiekosten.
  • Amarte ondersteunt enkel lessen of cursussen als deze ingebed zijn in het project of de ontwikkelperiode waarvoor wordt aangevraagd. Aanvragen waarbij het gehele project educatief van karakter is worden niet gehonoreerd.
  • Amarte geeft geen bijdrage voor materiaalkosten, tenzij deze direct voortkomen uit het project waarvoor wordt aangevraagd.

Bijdrages

Amarte legt de focus op makerschap en talentontwikkeling. Je kunt een ontwikkelbijdrage of een projectbijdrage aanvragen. Omdat Amarte het verschil wil maken, ontvangen we graag aanvragen voor kleine projecten waarbij Amarte een substantieel deel van de begroting kan dekken.

Ontwikkelbijdrage tot €2.500

Deze bijdrage is voor ontwikkeling, verdieping en experiment. Voor makers die een goed doordacht plan hebben dat ze verder willen ontwikkelen tot een project. Of voor kunstenaars die hun makerschap door middel van experiment en onderzoek verder willen uitdiepen.
Denk bijvoorbeeld aan het schrijven van een filmplan, het componeren van een muziekstuk of het onderzoeken van nieuwe vormen of materialen.

Projectbijdrage tot €8.000

Deze bijdrage is voor de realisatie van een concreet project. Bijvoorbeeld voor het opnemen van een album, het maken van een fotoserie, voorstelling, performance of film. Let er wel op dat de gemiddelde projectbijdrage van Amarte rond de €4.000,- ligt.

Bijlages

Lees op de pagina van je eigen discipline welke bijlages je bij je aanvraag moet uploaden. Er is de mogelijkheid om overige documentatie zoals een KvK-uittreksel of CV toe te voegen.

De volgende bestandstypes kunnen worden geüpload: word, pdf, powerpoint, excel, rtf, tiff, jpg, png, msg, waff, mp4, avi en mov. De maximale bestandsgrootte is 20Mb.

Belangrijk: je mag zelf weten hoe je ons inzicht geeft in jouw project. Vind je het lastig om over je project te schrijven, maar kun je er wel goed over vertellen? Presenteer jezelf en je project dan bijvoorbeeld in een filmpje.

Behandeltermijn

Het Amarte Fonds kent geen deadlines voor het insturen van een aanvraag. De adviescommissie komt maandelijks bij elkaar om de aanvragen te beoordelen. Wij streven ernaar je binnen 6 weken uitsluitsel te geven.

Toegekend

Als je aanvraag is toegekend ontvang je hierover bericht via de mail. Na ondertekening van de toekenningsbrief wordt de eerste 80 procent van het toegekende bedrag naar je overgemaakt. Als je hebt aangegeven gekoppeld te willen worden aan een expert nemen we ook via mail contact met je op om dit te regelen.

Afgewezen

Mocht je aanvraag zijn afgewezen, dan ontvang je deze uitslag ook via de mail. De beslissing is onherroepelijk en het is niet mogelijk opnieuw aan te vragen voor hetzelfde project. Amarte gaat niet inhoudelijk in op het besluit. Natuurlijk ben je welkom om een aanvraag in te dienen voor een volgend project.

Evaluatie

Na afloop van je project of de ontwikkelperiode vul je in de online omgeving het evaluatieformulier in. Bij je evaluatieformulier vragen we je de volgende documenten te uploaden:

  • Een eindafrekening (met referentie naar de eerder ingestuurde begroting)
  • Bonnen en facturen

Na goedkeuring van je evaluatie ontvang je de resterende 20 procent van de bijdrage.

Belangrijk: Amarte ondersteunt graag projecten die nog in de experimentele fase zitten of ontwikkelperiodes waarbij de uitkomst nog onzeker is. Ook als het resultaat anders is dan je van tevoren had gehoopt kun je het proces evalueren. Vertel ons over het proces en leg uit waarom de doelen die je had gesteld niet gehaald zijn. En we horen graag over de onverwachte dingen die je wél hebt geleerd of bereikt.