aanvragen

Leuk dat je een aanvraag wil doen bij het Amarte Fonds. Hieronder lees je meer over het aanvraagproces. Het aanvraagproces en de richtlijnen verschillen per discipline. Kijk dus ook goed naar de pagina van je eigen discipline voordat je begint met je aanvraag.

direct een aanvraag doen

 

 

Bijdrages

Amarte legt de focus op makerschap en talentontwikkeling. Je kunt een ontwikkelbijdrage of een projectbijdrage aanvragen. Omdat Amarte het verschil wil maken, ontvangen we graag aanvragen voor kleine projecten waarbij Amarte een substantieel deel van de begroting kan dekken. Als de bijdrage van Amarte niet de hele begroting kan dekken, adviseren we je om extra financiering te zoeken voor je project, bijvoorbeeld bij andere fondsen of door middel van crowdfunding.

Ontwikkelbijdrage

Beeldende kunst (max. €2.500)
Muziek (max. €1.500)
Theater (max. €2.500)
Film (max. €1.500)
Literatuur (max. €5.000)

Deze bijdrage is voor ontwikkeling, verdieping en experiment. Voor makers die een goed doordacht plan hebben dat ze verder willen ontwikkelen tot een project. Of voor kunstenaars die hun makerschap door middel van experiment en onderzoek verder willen uitdiepen.
Denk bijvoorbeeld aan het schrijven van een filmplan, het componeren van een muziekstuk of het onderzoeken van nieuwe vormen of materialen.

Projectbijdrage

Muziek (max. 2.500)
Theater (max. €5.000)
Film (max. €5.000)

Deze bijdrage is voor de realisatie van een concreet project. Bijvoorbeeld voor het opnemen van een album, of het maken voorstelling, performance of film. Let er wel op dat de gemiddelde projectbijdrage van Amarte rond de €3.000,- ligt.

Let op: Je kunt een ontwikkelbijdrage en projectbijdrage voor eenzelfde project niet tegelijkertijd aanvragen. Wel kun je, na het afronden van een ontwikkeltraject, een projectbijdrage aanvragen voor hetzelfde project.

Amarte Studio Concerts

Per muzikant wordt een bijdrage van €300,- toegekend.

Amarte Studio Concerts is een muziekplatform gewijd aan het steunen en uitlichten van getalenteerde artiesten. Met sessies opgenomen op unieke locaties zoals de Roode Bioscoop, Studio 150 Bethlehemkerk of de Flowriders Studio in Amsterdam biedt Amarte Studio Concerts hoge kwaliteit live concerten aan met een eclectische, maar vooral ook experimentele programmering gefocust op vier hoofd genres: pop, jazz, klassiek en wereld. De totale bijdrage is afhankelijk van de grootte van de groep.

Let op: Omdat Amarte een ANBI stichting is is de bijdrage die je ontvangt vrijgesteld van BTW. En je betaalt over deze gift geen schenkbelasting. Hou er rekening mee dat je in jouw jaarlijkse inkomensaangifte wel belasting moet afdragen.

Experts

Amarte maakt graag het verschil. Daarom bieden we naast een financiële bijdrage ook expertise, ondersteuning of begeleiding aan op andere gebieden. Dit doen we door je te koppelen aan een ‘expert’. Dit kan een maker zijn uit je eigen netwerk, maar ook iemand uit het netwerk van Amarte of een professional met wie je graag contact wil leggen. Als jouw aanvraag wordt gehonoreerd, stelt Amarte een percentage van het toegekende bedrag extra beschikbaar voor de samenwerking met een expert. Samenwerking met een expert is niet verplicht, maar het kan je wel verder helpen. Hier vind je meer informatie over experts.

Disciplines

Bij Amarte kun je een aanvraag doen in de disciplines beeldende kunst, theater, film, muziek en literatuur. Natuurlijk ontvangen we ook graag aanvragen voor cross overs of multidisciplinaire projecten. Dien je aanvraag in binnen de discipline die het best bij jou of je project past. Als het nodig is zorgen wij ervoor dat je aanvraag ook door de adviescommissie(s) van de andere disciplines gelezen wordt.

Richtlijnen

Amarte fungeert graag als springplank voor makers en kunstenaars die innovatieve projecten willen ontwikkelen en hun kunstpraktijk willen verdiepen.

Amarte legt de focus op het kunstenaarschap van vernieuwende makers en ondersteunt daarom bij voorkeur kleinschalige projecten waarbij de maker een stap maakt in zijn of haar ontwikkeling als kunstenaar. Kunstenaars hebben ruimte en tijd nodig voor experiment, onderzoek en ontwikkeling. Daarom ondersteunt Amarte projecten van jonge en ervaren makers die willen experimenteren, juist wanneer de uitkomst nog onzeker is.

De richtlijnen verschillen per discipline. Kijk dus goed naar de pagina van je eigen discipline voordat je begint met je aanvraag.

direct een aanvraag doen

Een aanvraag doen

1. Klik op: Aanvragen om in de online aanvraagomgeving te komen. Hier klik je op registreren en vul je je emailadres in. Je krijgt een wachtwoord toegestuurd. Met je emailadres en je wachtwoord kun je vervolgens inloggen.

2. Je start een nieuwe aanvraag door op het plusje te klikken. Dit formulier vormt de basis van je aanvraag. Je kunt je aanvraag tussentijds opslaan om er later verder in te werken.

3. Wil je een aanvraag doen voor de disciplines theater, film, muziek of beeldende kunst dan selecteer je ‘Aanvraag Amarte Fonds’. Wil je een aanvraag doen voor literatuur dan selecteer je ‘Aanvraag Literatuur’. En als je een aanvraag wil doen voor Amarte Studio Concerts dan selecteer je ‘Amarte Studio Concerts’.

4. Vul het formulier zo compleet mogelijk in en upload extra documenten om je aanvraag te onderbouwen, bijvoorbeeld een projectplan, portfolio en een begroting. Lees op de pagina van je eigen discipline welke bijlages je bij je aanvraag moet uploaden. Er is de mogelijkheid om overige documentatie zoals een KvK-uittreksel of CV toe te voegen. De volgende bestandstypes kunnen worden geüpload: word, pdf, powerpoint, excel, rtf, tiff, jpg, png, msg, waff, mp4, avi en mov. De maximale bestandsgrootte is 20Mb. Je kunt in je aanvraag linkjes geven naar YouTube, Vimeo, of SoundCloud. Wij ontvangen liever geen linkjes naar documenten in een Dropbox of Drive.

5. Als je je aanvraag hebt gecontroleerd, klik je op verzenden. Je ontvangt direct een ontvangstbevestiging.

6. Je aanvraag wordt beoordeeld door de project manager. Als je aanvraag aan alle formele criteria voldoet ontvang je een mail met je referentienummer.

7. De adviescommissie neemt je aanvraag in behandeling. Houd je mailbox in de gaten. Soms heeft de adviescommissie nog wat meer informatie nodig om je aanvraag te beoordelen. In dat geval zal de project manager je mailen.

8. Wanneer je aanvraag is beoordeeld ontvang je hiervan bericht via mail.

Belangrijk: je mag zelf weten hoe je ons inzicht geeft in jouw project. Vind je het lastig om over je project te schrijven, maar kun je er wel goed over vertellen? Presenteer jezelf en je project dan bijvoorbeeld in een filmpje.

 

Behandeltermijn

  • Theater, film, muziek, beeldende kunst: 6 weken
  • Literatuur: 3 maanden
  • Amarte Studio Concerts: 6 weken

Toegekend

Als je aanvraag is toegekend ontvang je hierover bericht via de mail. Na ondertekening van de toekenningsbrief wordt de eerste 80 procent van het toegekende bedrag naar je overgemaakt. Als je hebt aangegeven gekoppeld te willen worden aan een expert nemen we ook via mail contact met je op om dit te regelen.

Let op: als je aanvraag is toegekend kun je pas weer een volgende aanvraag indienen als je de eerste aanvraag hebt afgerond. Dit doe je door na afloop van je project of ontwikkeltraject een evaluatie in te dienen via ons evaluatieformulier.

Afgewezen

Mocht je aanvraag zijn afgewezen, dan ontvang je deze uitslag ook via de mail. De beslissing is onherroepelijk en het is niet mogelijk opnieuw aan te vragen voor hetzelfde project. Amarte gaat niet inhoudelijk in op het besluit. Natuurlijk ben je welkom om een aanvraag in te dienen voor een volgend project.

Evaluatie

Na afloop van je project of de ontwikkelperiode vul je in de online omgeving het evaluatieformulier in. Dit zijn de onderdelen waar de evaluatie uit bestaat:

  • Ingevuld formulier (verplicht)
  • Inhoudelijk verslag (niet verplicht)
  • Eindafrekening (niet verplicht)
    met referentie naar de eerder ingestuurde begroting.
  • Bonnen en facturen (niet verplicht)

Het is niet verplicht om je eindafrekening en bonnen en facturen in te leveren. Wel verzoeken we je om een administratie bij te houden en de bonnen en facturen te bewaren. Wij kunnen je vragen om deze na te sturen.

Na goedkeuring van je evaluatie ontvang je de resterende 20 procent van de bijdrage.

Belangrijk: Amarte ondersteunt graag projecten die nog in de experimentele fase zitten of ontwikkelperiodes waarbij de uitkomst nog onzeker is. Ook als het resultaat anders is dan je van tevoren had gehoopt kun je het proces evalueren. Vertel ons over het proces en leg uit waarom de doelen die je had gesteld niet gehaald zijn. En we horen graag over de onverwachte dingen die je wél hebt geleerd of bereikt.