theater

Theatermakers kunnen bij Amarte doorlopend een ontwikkelbijdrage of een projectbijdrage aanvragen. Hieronder staat waarvoor deze bijdrages bedoeld zijn en wat je in je aanvraag moet beschrijven. Kijk ook even hier, want als bonus kun je bovenop een financiële bijdrage, extra professionele ondersteuning van een expert krijgen.

 

Ontwikkelbijdrage (max. €2.750)

Een ontwikkelbijdrage is bedoeld om jouw makerschap te verdiepen. Je kunt de bijdrage bijvoorbeeld gebruiken voor een onderzoeksperiode waarin je met nieuwe vormen experimenteert, een thema verder uitdiept of nieuwe samenwerkingen onderzoekt.
Als je een aanvraag doet voor een ontwikkelbijdrage dan is het voornamelijk van belang om jezelf als maker voor te stellen. Het is goed om ons te laten weten wat je wil onderzoeken en waarom dit voor jou van belang is. Naast een beschrijving van je idee, is het ook belangrijk links naar eerder werk bij je aanvraag toe te voegen.

Projectbijdrage (max. €5.500)

Amarte wil graag theatermakers ondersteunen in hun ontwikkeling als kunstenaar, en de realisatie van nieuwe voorstellingen. We begrijpen dat je met dit bedrag niet een hele voorstelling kunt financieren, daarom kun je voor een deel van je proces een bijdrage aanvragen. Bijvoorbeeld voor het repetitieproces. Belangrijk is dat je je plan wel als geheel overlegt en onderbouwt. Je stelt je als maker voor, maar geeft ook een uitgebreide beschrijving en motivatie van de te maken voorstelling.

Bijlages

 • Ingevuld formulier
 • Begroting en dekkingsplan
 • Projectplan (max. 6 pagina’s)
 • Links naar relevant eerder werk
 • Wanneer je aanvraagt voor een project met spoken word, voeg dan een tekst of stemopname toe

Richtlijnen

 • De aanvrager is professioneel maker in de discipline film, theater, muziek, beeldende kunst of literatuur, of een combinatie van deze disciplines.
 • Amarte ondersteunt spoken word projecten mits er een tekst of stemopname is toegevoegd aan de aanvraag.
 • Amarte ondersteunt graag direct de ontwikkeling van de maker. Culturele organisaties kunnen daarom uitsluitend een aanvraag indienen in samenwerking met- en op initiatief van een kunstenaar/maker voor de ontwikkeling van één artistiek project.
 • Amarte is er in het bijzonder voor makers die nog net buiten de boot vallen bij de reguliere cultuurfondsen. Projecten waarbij het dekkingsplan grote aanvragen bij andere fondsen behelst maken daarom minder kans.
 • Amarte is er voor makers die een nieuwe richting willen inslaan en daar een steuntje bij kunnen gebruiken.
 • Amarte ontvangt graag aanvragen voor kleinschalige projecten met een maximale totaalbegroting van €50.000.
 • De aanvraag is voor een project of ontwikkelingsperiode met een begin en een einde.
 • De aanvraag is voor het maken van nieuw werk.
 • Amarte stapt graag al aan het begin van het maakproces in: projecten die al vergevorderd zijn maken daarom minder kans.
 • Amarte ondersteunt geen studieprojecten en/of studiebeurzen. Amarte ondersteunt enkel lessen of cursussen als deze ingebed zijn in het project of de ontwikkelperiode waarvoor wordt aangevraagd.
 • Amarte ondersteunt geen projecten die geheel educatief van karakter zijn.
 • Amarte geeft geen bijdrage voor materiaalkosten, tenzij deze direct voortkomen uit het project waarvoor wordt aangevraagd.
 • Amarte geeft geen bijdrage voor organisatiekosten.
 • Amarte ondersteunt geen videoclips of dansprojecten, tenzij deze disciplines een onderdeel zijn van een multidisciplinair project.

Beoordeling

Je aanvraag wordt beoordeeld door de adviescommissie Theater. De belangrijkste punten waarop de adviescommissie je aanvraag beoordeelt zijn:

 • Makersdrang: waarom is het van belang dat jouw project gemaakt en gezien wordt?
 • Talentontwikkeling: waarom is het voor jou van belang om dit project te ontwikkelen?
 • Artistieke kwaliteit
 • Realistische begroting

Mocht je aanvraag toch niet helemaal in het hokje Theater passen, bijvoorbeeld omdat het een cross over project is, dan zorgen wij ervoor dat deze ook door de adviescommissie(s) van de andere disciplines gelezen wordt.

 

direct een aanvraag doen