Doe nu een aanvraag voor Amarte Fonds Literatuur (deadline 30 september)!

amarte studio concerts

Amarte Studio Concerts is een muziekplatform gewijd aan het steunen en uitlichten van getalenteerde artiesten. Met sessies opgenomen op unieke locaties zoals de Roode Bioscoop, Studio 150 Bethlehemkerk of Obsidian in Amsterdam biedt Amarte Studio Concerts hoge kwaliteit live concerten aan met een eclectische, maar vooral ook experimentele programmering gefocust op vier hoofd genres: pop, jazz, klassiek en wereld. 

Aanvragen

Het is op dit moment niet mogelijk om een aanvraag te doen voor Amarte Studio Concerts. Via deze website en onze social media kondigen we de volgende aanvraagrondes aan.

Bijdrage

Het Amarte Fonds spant zich in om aanstormend talent in, maar ook na de corona-tijd te ondersteunen. Vanaf 1 september 2021 kan jij een aanvraag doen om een concert te geven (met publiek of zonder indien dit niet is toegestaan) dat wordt opgenomen en online uitgezonden. Tot en met 15 september kun je een aanvraag doen.

De totale bijdrage is afhankelijk van de grootte van de groep. Per muzikant wordt een bijdrage van €300,- toegekend. Er is geen minimaal of maximaal aantal leden per groep, echter het te verdelen budget is berekend op een gemiddelde groepsgrootte van 3 tot 5 muzikanten. Indien er veel inzendingen zijn bestaande uit grote groepen, kan dit invloed hebben op de selectie van de jury. Het aantal muzikanten waaruit de groep / aanvrager bestaat, wordt bij de aanvraag vastgesteld en kan niet meer gewijzigd worden na het versturen van de aanvraag.

Richtlijnen

Hieronder noemen we onze algemene richtlijnen die we hanteren bij het beoordelen van de aanvragen.

  • De aanvrager is professioneel muzikant/artiest.
  • Amarte is er voor makers die een nieuwe richting willen inslaan en daar een steuntje bij kunnen gebruiken.
  • Hoewel er geen leeftijdsgrens is om aan te vragen, merken we dat in de praktijk het accent ligt op jonge makers.
  • De aanvraag is voor een concert in de Roode Bioscoop, Studio150/Bethlehemkerk of Obsidian in het najaar van 2021. De voorkeurslocatie wordt bij de aanvraag ingevuld, echter de locatie kan afwijken van de vooraf geselecteerde locatie indien dit om praktische redenen gepast is.
  • Het concert wordt geregistreerd voor promotionele doeleinden. De artiest blijft te allen tijde eigenaar van alle hieruit voortvloeiende rechten en ontvangt het opgenomen materiaal in overleg met de locatie na afloop van het optreden.
  • Amarte Studio Concerts brengt de artiest in contact met de locatie wanneer de aanvraag is gehonoreerd. De artiest is zelf verantwoordelijk voor een vruchtbare en goede samenwerking met de locatie en de hierbij behorende aspecten.

Een aanvraag doen

1. Klik op: Aanvragen om in de online aanvraagomgeving te komen. Hier klik je op registreren en vul je je emailadres in. Je krijgt een wachtwoord toegestuurd. Met je emailadres en je wachtwoord kun je vervolgens inloggen.

2. Je start een nieuwe aanvraag door op het plusje te klikken. Dit formulier vormt de basis van je aanvraag. Je kunt je aanvraag tussentijds opslaan om er later verder in te werken.

3. Vul het zo compleet mogelijk in en upload de gevraagde bijlages (2 persfoto’s en een uittreksel uit de Kamer van Koophandel). De maximale bestandsgrootte is 20Mb. Je kunt in je aanvraag linkjes geven naar YouTube, Vimeo, of SoundCloud. Wij accepteren geen downloadbare linkjes naar documenten in een Dropbox of Drive.

4. Als je je aanvraag hebt gecontroleerd, klik je op verzenden. Je ontvangt direct een ontvangstbevestiging.

5. Je aanvraag wordt beoordeeld door de project manager. Als je aanvraag aan alle formele criteria voldoet ontvang je een mail met je referentienummer.

6. De adviescommissie neemt je aanvraag in behandeling. Houd je mailbox in de gaten. Soms heeft de adviescommissie nog wat meer informatie nodig om je aanvraag te beoordelen. In dat geval zal de project manager je mailen.

7. Na ongeveer 4 weken kun je het besluit in je mailbox verwachten.

Toegekend

Als je aanvraag is toegekend ontvang je hierover bericht via de mail. Na ondertekening van de toekenningsbrief wordt het concert in goed overleg ingepland. Ongeveer 2 weken na afloop van het concert ontvang je de toegekende bijdrage op de door jou ingevulde bankrekening.

Afgewezen

Mocht je aanvraag zijn afgewezen, dan ontvang je deze uitslag ook via de mail. De beslissing is onherroepelijk en Amarte gaat niet inhoudelijk in op het besluit. Natuurlijk ben je welkom om je weer in te schrijven zodra er een nieuwe aanvraagronde wordt geopend.

Ga naar ons platform op YouTube