richtlijnen

Amarte fungeert graag als springplank voor makers en kunstenaars die innovatieve projecten willen ontwikkelen en hun kunstpraktijk willen verdiepen.

Amarte legt de focus op het kunstenaarschap van vernieuwende makers en ondersteunt daarom bij voorkeur kleinschalige projecten waarbij de maker een stap maakt in zijn of haar ontwikkeling als kunstenaar. Kunstenaars hebben ruimte en tijd nodig voor experiment, onderzoek en ontwikkeling. Daarom ondersteunt Amarte projecten van jonge en ervaren makers die willen experimenteren, juist wanneer de uitkomst nog onzeker is.

Hieronder noemen we een aantal richtlijnen die we hanteren bij het beoordelen van de aanvragen.

 • De aanvrager is professioneel maker in de discipline film, theater, muziek, beeldende kunst of literatuur, of een combinatie van deze disciplines.
 • Amarte ondersteunt graag direct de ontwikkeling van de maker. Culturele organisaties kunnen daarom uitsluitend een aanvraag indienen in samenwerking met- en op initiatief van een kunstenaar/maker voor het ontwikkelen van nieuw werk.
 • Amarte is er in het bijzonder voor makers die nog net buiten de boot vallen bij de reguliere cultuurfondsen. Projecten waarbij het dekkingsplan grote aanvragen bij andere fondsen behelst maken daarom minder kans.
 • Amarte is er voor makers die een nieuwe richting willen inslaan en daar een steuntje bij kunnen gebruiken.
 • Hoewel er geen leeftijdsgrens is om aan te vragen, merken we dat in de praktijk het accent ligt op jonge makers.
 • Amarte ontvangt graag aanvragen voor kleinschalige projecten met een maximale totaalbegroting van €50.000.
 • De aanvraag is voor een project of ontwikkelingsperiode met een begin en een einde.
 • Amarte stapt graag al aan het begin van het maakproces in: projecten die al vergevorderd zijn maken daarom minder kans.
 • Amarte ondersteunt geen studieprojecten en/of studiebeurzen. Amarte ondersteunt enkel lessen of cursussen als deze ingebed zijn in het project of de ontwikkelperiode waarvoor wordt aangevraagd. Aanvragen waarbij het gehele project educatief van karakter is worden niet gehonoreerd.
 • Amarte geeft geen bijdrage voor materiaalkosten, tenzij deze direct voortkomen uit het project waarvoor wordt aangevraagd.
 • Amarte geeft geen bijdrage voor organisatiekosten.
 • Amarte ondersteunt geen videoclips of dansprojecten, tenzij deze disciplines een onderdeel zijn van een multidisciplinair project.

De richtlijnen verschillen per discipline. Kijk dus goed naar de pagina van je eigen discipline voordat je begint met je aanvraag.

direct een aanvraag doen