Kijk hier voor onze nieuwe richtlijnen!

promotie & logo

Naamsvermelding Amarte

Als je een bijdrage hebt gekregen van Amarte vinden we het fijn als je hier melding van maakt bij de presentatie en promotie van je project. Denk bijvoorbeeld aan: drukwerk, sociale media, website of nieuwsbrief. Hiervoor kun je het logo van Amarte gebruiken.

Wanneer je de naam van Amarte gebruikt in geschreven tekst kun je de volledige naam ‘Stichting Amarte Fonds’, of de afkortingen ‘Amarte Fonds’ of ‘Amarte’ gebruiken.

Promotie project

Op de website en social media laten wij graag zien welke projecten we hebben ondersteund. Hiervoor gebruiken we beeldmateriaal dat door jou is ingezonden bij je aanvraag. Voordat we jouw beeldmateriaal plaatsen zullen we hierover altijd contact met je opnemen.

Komt de premièredatum dichtbij en wil je graag dat we je project promoten via onze website en sociale media? Dan kun je hiervoor materiaal aanleveren via info@amarte.nl.