muziek

Muzikanten kunnen bij Amarte doorlopend een ontwikkelbijdrage of een projectbijdrage aanvragen. Hieronder staat waarvoor deze bijdrages bedoeld zijn en wat je in je aanvraag moet beschrijven. Kijk ook even hier, want als bonus kun je bovenop een financiële bijdrage, extra professionele ondersteuning van een expert krijgen.

 

Ontwikkelbijdrage (max. €1.650)

Een ontwikkelbijdrage is bedoeld om jouw makerschap te verdiepen. Je kunt de bijdrage bijvoorbeeld gebruiken voor het schrijven of componeren van een album, het doen van research of het uitwerken van een idee.
Als je een aanvraag doet voor een ontwikkelbijdrage dan is het voornamelijk van belang om jezelf als maker voor te stellen. Je hebt misschien nog geen concreet projectplan, maar het is wel goed om ons te laten weten wat je wil onderzoeken of waar je mee wil experimenteren en waarom dit voor jou belangrijk is. Naast een beschrijving van je idee, is het ook belangrijk links naar eerder werk bij je aanvraag toe te voegen.

Projectbijdrage (max. €2.750)

Voor projecten waarbij het plan al concreet is, kun je een projectbijdrage aanvragen.

Voorbeelden zijn:

 • Een EP of debuutalbum opnemen en uitbrengen.
 • Een concertreeks of tour organiseren.

Bijlages

 • Ingevuld formulier
 • Begroting en dekkingsplan (verplicht)
 • Links naar demo’s (verplicht)
 • Projectplan
 • Links naar relevant eerder werk
 • Link naar introductievideo (aanbevolen)

Richtlijnen

 • De aanvrager is professioneel maker in de discipline film, theater, muziek, beeldende kunst of literatuur, of een combinatie van deze disciplines.
 • Amarte is er voor makers die een nieuwe richting willen inslaan en daar een steuntje bij kunnen gebruiken.
 • Amarte ondersteunt graag direct de ontwikkeling van de maker. Culturele organisaties kunnen daarom uitsluitend een aanvraag indienen in samenwerking met- en op initiatief van een kunstenaar/maker voor de ontwikkeling van één artistiek project..
 • Amarte is er in het bijzonder voor makers die nog net buiten de boot vallen bij de reguliere cultuurfondsen. Projecten waarbij het dekkingsplan grote aanvragen bij andere fondsen behelst maken daarom minder kans.
 • Amarte stapt graag in aan het begin van het proces. Aanvragen voor projecten die al vergevorderd zijn of waarbij enkel nog wordt aangevraagd voor promotiekosten en/of drukken van vinyl/CD’s worden niet in behandeling genomen.
 • Amarte ontvangt liever geen aanvragen voor projecten waarbij het dekkingsplan grote aanvragen bij andere fondsen behelst. 
 • Binnen de discipline muziek worden aanvragen voor projecten met een totaalbegroting van meer dan €20.000 niet in behandeling genomen.
 • De aanvraag is voor een project of ontwikkelingsperiode met een begin en een einde.
 • Amarte ondersteunt geen studieprojecten en/of studiebeurzen. Amarte ondersteunt enkel lessen of cursussen als deze ingebed zijn in het project of de ontwikkelperiode waarvoor wordt aangevraagd.
 • Amarte ondersteunt geen projecten die geheel educatief van karakter zijn.
 • Amarte geeft geen bijdrage voor materiaalkosten, tenzij deze direct voortkomen uit het project waarvoor wordt aangevraagd.
 • Amarte geeft geen bijdrage voor organisatiekosten.
 • Aanvragen voor dansprojecten, videoclips of liveregistraties worden niet in behandeling genomen. Een filmmaker die een aanvraag wil doen voor een muziekfilm kan aanvragen binnen de discipline film.
 • Indien een aanvraag wordt gedaan voor het uitvoeren van bestaand klassiek repertoire, dient naast de makersdrang te worden geformuleerd hoe dit werk zich zal onderscheiden van andere uitvoeringen van hetzelfde werk en hoe de persoonlijke signatuur van de maker hier een “vernieuwende” rol in zal spelen.

Beoordeling

Je aanvraag wordt beoordeeld door de adviescommissie Muziek. De belangrijkste punten waarop de adviescommissie je aanvraag beoordeelt zijn:

 • Makersdrang: waarom is het van belang dat jouw project gemaakt en gezien wordt?
 • Talentontwikkeling: waarom is het voor jou van belang om dit project te ontwikkelen?
 • Artistieke kwaliteit
 • Realistische begroting
 • Progressiviteit in maakproces of stijl

Mocht je aanvraag toch niet helemaal in het hokje Muziek passen, bijvoorbeeld omdat het een cross over project is, dan zorgen wij ervoor dat deze ook door de adviescommissie(s) van de andere disciplines gelezen wordt.

 

 

direct een aanvraag doen