interdisciplinair

Makers en kunstenaars kunnen bij Amarte doorlopend een ontwikkelbijdrage of een projectbijdrage aanvragen voor een interdisciplinair project. Hieronder staat waarvoor deze bijdrages bedoeld zijn en wat je in je aanvraag moet beschrijven. Kijk ook even hier, want als bonus kun je bovenop een financiële bijdrage, extra professionele ondersteuning van een expert krijgen.

Wat is een interdisciplinair project?

Voor Amarte is een project interdisciplinair als er tijdens het maakproces én in het eindproduct een uitwisseling plaatsvindt tussen verschillende disciplines. Amarte ondersteunt interdisciplinaire projecten waarin twee of meer van de volgende disciplines samenkomen: theater, film, muziek, beeldende kunst en/of literatuur.

Binnen het project wordt gewerkt door een of meerdere professionele makers uit verschillende disciplines. De disciplines die in het project vertegenwoordigd zijn hebben een gelijkwaardige artistieke positie. Dit betekent dat er niet één discipline ondersteunend is aan de andere, maar dat er een samensmelting van disciplines plaatsvindt waarbij een nieuwe (beeld)taal wordt ontwikkeld.

Ontwikkelbijdrage (max. 2.750)

Een ontwikkelbijdrage is bedoeld om jouw makerschap te verdiepen. Je kunt de bijdrage bijvoorbeeld gebruiken voor het schrijven of componeren van een album, het doen van research of het uitwerken van een idee.

Als je een aanvraag doet voor een ontwikkelbijdrage dan is het voornamelijk van belang om jezelf als maker voor te stellen. Je hebt misschien nog geen concreet projectplan, maar het is wel goed om ons te laten weten wat je wil onderzoeken of waar je mee wil experimenteren en waarom dit voor jou belangrijk is. Naast een beschrijving van je idee, is het ook belangrijk links naar eerder werk bij je aanvraag toe te voegen.

Een ontwikkelbijdrage is maximaal 2.750 euro.

Projectbijdrage (max. 5.500)

Voor projecten waarbij het plan al concreet is, kun je een projectbijdrage aanvragen. Ook bij een aanvraag voor een projectbijdrage vinden we het belangrijk dat het project bijdraagt aan jouw ontwikkeling als maker. Laat dus in je aanvraag weten hoe het project jou van punt A, waar je nu bent, zal brengen naar punt B, waar je wil zijn.

Een projectbijdrage is maximaal 5.500 euro

Bijlagen

Voor alle interdisciplinaire aanvragen zijn de volgende bijlagen ten minste verplicht:

 • Vul het formulier ‘interdisciplinair’ in.
 • Begroting en dekkingsplan.
 • Projectplan (max. 2 A4) waarin je over de volgende onderwerpen schrijft:
  – Omschrijf kort je project.
  – Waarom heb je ervoor gekozen om interdisciplinair te werken?
  – Licht de rol van de verschillende kunstvormen in je project toe.

Daarnaast moet je nog enkele van onderstaande bijlagen toevoegen om de adviescommissie een zo compleet mogelijk beeld te geven van jou en je project. Welke bijlage je moet uploaden is afhankelijk van de verschillende disciplines binnen je project.

 • Is muziek onderdeel van je project? Stuur dan links mee naar eerder werk van de muzikanten, en upload demo’s. (verplicht)
 • Maak je gebruik van film? Upload een filmplan met een beschrijving van het verhaal en de visie van de maker. (verplicht). Je kunt ook een script meesturen.
 • Is theater onderdeel van je project? Licht het theatrale aspect toe in je projectplan. (verplicht)
 • Is beeldende kunst onderdeel van je project? Upload een portfolio. (verplicht)
 • Zit er een literair onderdeel in je project (fictie, non-fictie, kinderboek of poëzie)? Geef ons een beeld van het literaire aspect van je project door de tekst die je gebruikt te uploaden. (verplicht)

Jouw project zal een combinatie van de hierboven beschreven disciplines zijn. Voeg de verplichte bijlagen per discipline toe.

Algemene richtlijnen

 • De aanvrager is professioneel maker in de discipline film, theater, muziek, beeldende kunst of literatuur, of een combinatie van deze disciplines.
 • Amarte ondersteunt graag direct de ontwikkeling van de maker. Culturele organisaties kunnen daarom uitsluitend een aanvraag indienen in samenwerking met- en op initiatief van een kunstenaar/maker voor de ontwikkeling van één artistiek project.
 • Amarte is er in het bijzonder voor makers die nog net buiten de boot vallen bij de reguliere cultuurfondsen.
 • Amarte ontvangt graag aanvragen voor kleinschalige projecten met een maximale totaalbegroting van €50.000.
 • De aanvraag is voor een ontwikkelingsperiode of project met een begin en een einde.
 • Amarte stapt graag al aan het begin van het maakproces in: projecten die al vergevorderd zijn maken daarom minder kans.
 • Amarte ondersteunt geen studieprojecten en/of studiebeurzen. Amarte ondersteunt enkel lessen of cursussen als deze ingebed zijn in het project of de ontwikkelperiode waarvoor wordt aangevraagd.
 • Amarte ondersteunt geen projecten die geheel educatief van karakter zijn.
 • Amarte geeft geen bijdrage voor materiaalkosten, tenzij deze direct voortkomen uit het project waarvoor wordt aangevraagd.
 • Amarte geeft geen bijdrage voor organisatiekosten.

Richtlijnen voor interdisciplinaire projecten

 • Amarte ondersteunt interdisciplinaire projecten waarin twee of meer van de volgende disciplines samenkomen: theater, film, muziek, beeldende kunst en/of literatuur.
 • Amarte ondersteunt projecten waarbij zowel in het maakproces, als in het eindproduct een uitwisseling plaatsvindt tussen verschillende disciplines.
 • De makers zijn allen professionals en er is geen sprake van een opdrachtsituatie tussen samenwerkende makers.
 • Amarte ondersteunt geen projecten waarbij een of meerdere samenwerkingspartners amateur is.
 • Amarte ondersteunt geen projecten waarbij één discipline ondersteunend is aan de andere.
 • Amarte ondersteunt geen videoclips. Een filmmaker die een aanvraag wil doen voor een muziekfilm kan aanvragen binnen de discipline film.
 • Amarte ondersteunt geen interdisciplinaire projecten waarbij de nadruk ligt op dans.
 • Amarte ondersteunt geen visuals voor social media of projecten gericht op marketing.
 • Voor een podcast kun je een aanvraag doen bij de discipline film. Amarte ondersteunt enkel podcasts wanneer er sprake is van een narratief (documentaire of fictie).
 • Voor een graphic novel of prentenboek kun je een aanvraag doen bij de discipline literatuur.

Beoordeling

Je aanvraag wordt beoordeeld door onze adviescommissieleden die werkzaam zijn in de vijf disciplines die Amarte ondersteunt.

Bij de beoordeling van interdisciplinaire projecten wordt naast artistieke kwaliteit ook de samenkomst van de verschillende disciplines in je project beoordeeld. Vertel dus in je aanvraag met welke disciplines je werkt en hoe deze samen een nieuwe beeldtaal zullen vormen. Werk je samen met partners uit andere disciplines? Vertel dan wat de inbreng is van de verschillende samenwerkingspartners en hoe de disciplines zich tot elkaar verhouden in je project.

De belangrijkste punten waarop de adviescommissie je aanvraag beoordeelt zijn:

 • Artistieke kwaliteit
 • Gelijkwaardige artistieke positie van de makers
 • Uitwisseling tussen verschillende disciplines in maakproces en eindproduct
 • Enthousiasme

direct een aanvraag doen