interdisciplinair

Makers en kunstenaars kunnen bij Amarte een ontwikkelbijdrage of een projectbijdrage aanvragen voor een interdisciplinair project. Hieronder staat waarvoor deze bijdrages bedoeld zijn en wat je in je aanvraag moet beschrijven. Kijk ook even hier, want als bonus kun je bovenop een financiële bijdrage, extra professionele ondersteuning van een expert krijgen.

Wat is een interdisciplinair project?

Voor Amarte is een project interdisciplinair als er tijdens het maakproces én in het eindproduct een uitwisseling plaatsvindt tussen verschillende disciplines. Amarte ondersteunt interdisciplinaire projecten waarin twee of meer van de volgende disciplines samenkomen: theater, film, muziek, beeldende kunst en/of literatuur.

Binnen het project wordt gewerkt door een of meerdere professionele makers uit verschillende disciplines. De disciplines die in het project vertegenwoordigd zijn hebben een gelijkwaardige artistieke positie. Dit betekent dat er niet één discipline ondersteunend is aan de andere, maar dat er een samensmelting van disciplines plaatsvindt waarbij een nieuwe (beeld)taal wordt ontwikkeld.

Ontwikkelbijdrage

Een ontwikkelbijdrage is bedoeld om jouw makerschap te verdiepen. Je kunt de bijdrage bijvoorbeeld gebruiken voor het schrijven of componeren van een album, het doen van research of het uitwerken van een idee.

Als je een aanvraag doet voor een ontwikkelbijdrage dan is het voornamelijk van belang om jezelf als maker voor te stellen. Je hebt misschien nog geen concreet projectplan, maar het is wel goed om ons te laten weten wat je wil onderzoeken of waar je mee wil experimenteren en waarom dit voor jou belangrijk is. Naast een beschrijving van je idee, is het ook belangrijk links naar eerder werk bij je aanvraag toe te voegen.

Een ontwikkelbijdrage is maximaal 2.500 euro.

Projectbijdrage

Voor projecten waarbij het plan al concreet is, kun je een projectbijdrage aanvragen. Ook bij een aanvraag voor een projectbijdrage vinden we het belangrijk dat het project bijdraagt aan jouw ontwikkeling als maker. Laat dus in je aanvraag weten hoe het project jou van punt A, waar je nu bent, zal brengen naar punt B, waar je wil zijn.

Een projectbijdrage is maximaal 5.000 euro

Bijlagen

Bij interdisciplinaire projecten kun je verschillende bijlagen toevoegen om de adviescommissie een zo compleet mogelijk beeld te geven van jou en je project. Welke bijlage je moet uploaden is afhankelijk van de verschillende disciplines binnen je project.

 • Is muziek onderdeel van je project? Stuur dan links mee naar eerder werk van de muzikanten, en upload demo’s.
 • Maak je gebruik van film? Upload een filmplan met een beschrijving van het verhaal en de visie van de maker. Je kunt ook een script meesturen.
 • Is theater onderdeel van je project? Upload dan een projectplan.
 • Is beeldende kunst onderdeel van je project? Upload een kort projectplan en een portfolio.
 • Zit er een literair onderdeel in je project (fictie, non-fictie, kinderboek of poëzie)? Stuur dan eerder werk mee. Geef ons ook een beeld van het literaire aspect van je project door voorbeeldteksten of een synopsis te uploaden.

Geen van deze bijlagen is verplicht, dus je kunt zelf bepalen hoe je jouw project het beste aan ons presenteert.

Wel verplicht:

 • Vul het formulier ‘interdisciplinair’ in.
 • Begroting en dekkingsplan.

Algemene richtlijnen

 • De aanvrager is professioneel maker in de discipline film, theater, muziek, beeldende kunst of literatuur, of een combinatie van deze disciplines.
 • Amarte ondersteunt graag direct de ontwikkeling van de maker. Culturele organisaties kunnen daarom uitsluitend een aanvraag indienen in samenwerking met en op initiatief van een kunstenaar/maker.
 • Amarte is er in het bijzonder voor makers die nog net buiten de boot vallen bij de reguliere cultuurfondsen.
 • Amarte ontvangt graag aanvragen voor kleinschalige projecten met een maximale totaalbegroting van €50.000.
 • De aanvraag is voor een ontwikkelingsperiode of project met een begin en een einde.
 • Amarte stapt graag al aan het begin van het maakproces in: projecten die al vergevorderd zijn maken daarom minder kans.
 • Amarte ondersteunt geen studieprojecten en/of studiebeurzen. Amarte ondersteunt enkel lessen of cursussen als deze ingebed zijn in het project of de ontwikkelperiode waarvoor wordt aangevraagd.
 • Amarte ondersteunt geen projecten die geheel educatief van karakter zijn.
 • Amarte geeft geen bijdrage voor materiaalkosten, tenzij deze direct voortkomen uit het project waarvoor wordt aangevraagd.
 • Amarte geeft geen bijdrage voor organisatiekosten.

Richtlijnen voor interdisciplinaire projecten

 • Amarte ondersteunt interdisciplinaire projecten waarin twee of meer van de volgende disciplines samenkomen: theater, film, muziek, beeldende kunst en/of literatuur.
 • Amarte ondersteunt projecten waarbij zowel in het maakproces, als in het eindproduct een uitwisseling plaatsvindt tussen verschillende disciplines.
 • De makers zijn allen professionals en er is geen sprake van een opdrachtsituatie tussen samenwerkende makers.
 • Amarte ondersteunt geen projecten waarbij een of meerdere samenwerkingspartners amateur is.
 • Amarte ondersteunt geen projecten waarbij één discipline ondersteunend is aan de andere.
 • Amarte ondersteunt geen videoclips. Een filmmaker die een aanvraag wil doen voor een muziekfilm kan aanvragen binnen de discipline film.
 • Amarte ondersteunt geen interdisciplinaire projecten waarbij de nadruk ligt op dans.
 • Amarte ondersteunt geen visuals voor social media of projecten gericht op marketing.
 • Voor een podcast kun je een aanvraag doen bij de discpline film. Amarte ondersteunt enkel podcasts wanneer er sprake is van een narratief (documentaire of fictie).

Beoordeling

Je aanvraag wordt beoordeeld door onze adviescommissieleden met een expertise in twee of meer disciplines die zijn vertegenwoordigd in je project.

Bij de beoordeling van interdisciplinaire projecten wordt naast artistieke kwaliteit ook de samenkomst van de verschillende disciplines in je project beoordeeld. Vertel dus in je aanvraag met welke disciplines je werkt en hoe deze samen een nieuwe beeldtaal zullen vormen. Werk ja samen met partners uit andere disciplines? Vertel dan wat de inbreng is van de verschillende samenwerkingspartners en hoe de disciplines zich tot elkaar verhouden in je project.

De belangrijkste punten waarop de adviescommissie je aanvraag beoordeelt zijn:

 • Artistieke kwaliteit
 • Gelijkwaardige artistieke positie van de makers
 • Uitwisseling tussen verschillende disciplines in maakproces en eindproduct
 • Enthousiasme

direct een aanvraag doen