beeldende kunst

Beeldend kunstenaars kunnen bij Amarte een ontwikkelbijdrage aanvragen. Hieronder staat waarvoor deze bijdrage bedoeld is en wat je in je aanvraag moet beschrijven. Kijk ook even hier, want als bonus kun je bovenop een financiële bijdrage, extra professionele ondersteuning van een expert krijgen.

 

Ontwikkelbijdrage (max. €2.500)

Een ontwikkelbijdrage is bedoeld om jouw makerschap te verdiepen. Je kunt de bijdrage bijvoorbeeld gebruiken voor een onderzoeksperiode waarin je met nieuwe vormen, methoden of materialen experimenteert.
Als je een aanvraag doet voor een ontwikkelbijdrage dan is het voornamelijk van belang om jezelf als maker voor te stellen. Je hebt misschien nog geen concrete uitkomst voor ogen, maar het is wel goed om ons te laten weten wat je wil onderzoeken, of waar je mee wil experimenteren en waarom dit belangrijk is voor de ontwikkeling van jouw praktijk.

Bijlagen

Je aanvraag bestaat uit:

 • Ingevuld formulier (verplicht)
 • Begroting en dekkingsplan (verplicht)
 • Projectplan (verplicht, max 1 A4). In je projectplan vermeld je kort:
  Wat ga je doen?
  Waarom wil je dat doen?
  Hoe ga je het aanpakken?
  Wat draagt het project bij aan jouw praktijk (op de korte en lange termijn)?
  Waarom heb je gekozen voor dit medium?
 • Portfolio
  Met beeldmateriaal van relevante eerdere projecten.
  Vertel bij elk project waarom je ze hebt gekozen en wat ze ons vertellen over het nieuwe werk waar je voor aanvraagt.

Richtlijnen

 • De aanvrager is professioneel maker in de discipline film, theater, muziek, beeldende kunst of literatuur, of een combinatie van deze disciplines.
 • Amarte ondersteunt graag direct de ontwikkeling van de maker. Culturele organisaties kunnen daarom uitsluitend een aanvraag indienen in samenwerking met- en op initiatief van een kunstenaar/maker voor de ontwikkeling van één artistiek project.
 • Amarte is er in het bijzonder voor makers die nog net buiten de boot vallen bij de reguliere cultuurfondsen. Projecten waarbij het dekkingsplan grote aanvragen bij andere fondsen behelst maken daarom minder kans.
 • Amarte is er voor makers die een nieuwe richting willen inslaan en daar een steuntje bij kunnen gebruiken.
 • Amarte ontvangt graag aanvragen voor kleinschalige projecten met een maximale totaalbegroting van €50.000.
 • De aanvraag is voor een ontwikkelingsperiode met een begin en een einde.
 • Amarte stapt graag al aan het begin van het maakproces in: projecten die al vergevorderd zijn maken daarom minder kans.
 • Amarte ondersteunt geen studieprojecten en/of studiebeurzen. Amarte ondersteunt enkel lessen of cursussen als deze ingebed zijn in het project of de ontwikkelperiode waarvoor wordt aangevraagd.
 • Amarte ondersteunt geen projecten die geheel educatief van karakter zijn.
 • Amarte geeft geen bijdrage voor materiaalkosten, tenzij deze direct voortkomen uit het project waarvoor wordt aangevraagd.
 • Amarte geeft geen bijdrage voor organisatiekosten.
 • Amarte geeft geen bijdrage voor residencykosten.
 • Amarte ondersteunt alleen kunstboeken als deze een op zichzelf staand kunstproject zijn. Publicaties met een overzicht van eerder gemaakt werk komen niet in aanmerking.
 • Amarte ondersteunt geen videoclips of dansprojecten, tenzij deze disciplines een onderdeel zijn van een multidisciplinair project.

Beoordeling

Je aanvraag wordt beoordeeld door de adviescommissie Beeldende Kunst. Voor hen is het belangrijk om in je aanvraag te lezen dat je goed hebt nagedacht over je plan en dat het duidelijk is waarom jij dit project wil gaan doen. Beschrijf dus precies waar je idee vandaan komt en wat het op korte en lange termijn voor jou en je carrière betekent.

De belangrijkste punten waarop de adviescommissie je aanvraag beoordeelt zijn:

 • Enthousiasme
 • Authenticiteit (gebruik je eigen woorden!)
 • Talentontwikkeling
 • Een goed doordacht plan

Mocht je aanvraag toch niet helemaal in het hokje Beeldende Kunst passen, bijvoorbeeld omdat het een cross over project is, dan zorgen wij ervoor dat deze ook door de adviescommissie(s) van de andere disciplines gelezen wordt.

 

 

direct een aanvraag doen