Nieuwsbalk (EN)

muziek

Muzikanten kunnen bij Amarte een ontwikkelbijdrage of een projectbijdrage aanvragen. Hieronder staat waarvoor deze bijdrages bedoeld zijn en wat je in je aanvraag moet beschrijven. Kijk ook even hier, want als bonus kun je bovenop een financiële bijdrage, extra professionele ondersteuning van een expert krijgen.

Ontwikkelbijdrage (max. €1.500)

Een ontwikkelbijdrage is bedoeld om jouw makerschap te verdiepen. Je kunt de bijdrage bijvoorbeeld gebruiken voor het schrijven of componeren van een album, het doen van research of het uitwerken van een idee.
Als je een aanvraag doet voor een ontwikkelbijdrage dan is het voornamelijk van belang om jezelf als maker voor te stellen. Je hebt misschien nog geen concreet projectplan, maar het is wel goed om ons te laten weten wat je wil onderzoeken of waar je mee wil experimenteren en waarom dit voor jou belangrijk is. Naast een beschrijving van je idee, is het ook belangrijk links naar eerder werk bij je aanvraag toe te voegen.

Projectbijdrage (max. €8.000)

Voor projecten waarbij het plan al concreet is, kun je een projectbijdrage aanvragen.
Voorbeelden zijn:
Een EP of debuutalbum opnemen en uitbrengen (max. €2.500)
Een multidisciplinair muziekproject creëren of een concertreeks of tour organiseren. (max. €5.000)
In uitzonderlijke gevallen worden hogere bijdragen gehonoreerd (max. €8.000)

Je aanvraag bestaat uit:

  • Ingevuld formulier
  • Begroting en dekkingsplan
  • Projectplan
  • Links naar relevant eerder werk
  • Link naar introductievideo (aanbevolen)

Beoordeling

Je aanvraag wordt beoordeeld door de adviescommissie Muziek. De belangrijkste punten waarop de adviescommissie je aanvraag beoordeelt zijn:

  • Makersdrang: waarom is het van belang dat jouw project gemaakt en gezien wordt?
  • Talentontwikkeling: waarom is het voor jou van belang om dit project te ontwikkelen?
  • Artistieke kwaliteit
  • Realistische begroting
  • Progressiviteit in maakproces of stijl

Let op: Amarte honoreert geen aanvragen die enkel gericht zijn op het vergoeden van apparatuur, organisatiekosten of studiekosten.

direct een aanvraag doen