AANVRAGEN


Het doen van een aanvraag is niet ingewikkeld. Vul ons korte aanvraagformulier in via onderstaande link.


Aan het einde van het formulier word je gevraagd om documenten te uploaden. Alleen het uploaden van een begroting is verplicht. Je mag natuurlijk je aanvraag aanvullen met andere documenten, bijvoorbeeld een filmplan, projectplan, script of portfolio. 


Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt over het aanvraagproces. 

Richtlijnen


Amarte fungeert graag als springplank voor makers en kunstenaars die innovatieve projecten willen ontwikkelen en hun kunstpraktijk willen verdiepen. 


Amarte legt de focus op het kunstenaarschap van vernieuwende makers en ondersteunt daarom bij voorkeur kleinschalige projecten waarbij de maker een stap maakt in zijn of haar ontwikkeling als kunstenaar. Kunstenaars hebben ruimte en tijd nodig voor experiment, onderzoek en ontwikkeling. Daarom ondersteunt Amarte projecten van jonge en ervaren makers die willen experimenteren, juist wanneer de uitkomst nog onzeker is.


Hieronder noemen we een aantal richtlijnen die we hanteren bij het beoordelen van de aanvragen. 


1. De aanvrager is professioneel maker in de discipline film, theater, muziek of beeldende kunst, of een combinatie van deze disciplines. 


2. Het project of de ontwikkelingsperiode heeft een begin en een einde. 


3. Culturele organisaties kunnen uitsluitend een aanvraag indienen in samenwerking met een kunstenaar/maker. 


4. Amarte ondersteunt geen studieprojecten, studiebeurzen of organisatiekosten. 


5. Amarte geeft geen bijdrage voor materiaalkosten, tenzij deze direct voortkomen uit het project waarvoor wordt aangevraagd. 


Amarte

Voor vernieuwende makers in film, muziek, theater en beeldende kunst 

Adres: Claude Debussylaan 46, 1082 MD Amsterdam

Email: info@amarte.nl

Stichting Amarte Fonds is een ANBI instelling. RSIN 860157325 - zie ook:

https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-amarte-fonds/